Radny Rady Miejskiej w Stalowej Woli kadencji 2006–2010, 2010–2014
Ekonomista, fotograf, komentator samorządowy

Bieżące wydarzenia

Wzorem innych miast w Stalowej Woli powinien powstać Budżet Obywatelski.  Jest to inicjatywa umożliwiająca mieszkańcom Stalowej Woli podejmowanie   decyzji, jak mają być wykorzystane pieniądze z budżetu miasta na drobne inwestycje infrastrukturalne. Mieszkańcy powinni zgłaszać inwestycje, które chcieliby, aby realizować w 2014 r., a po weryfikacji to sami mieszkańcy wskażą, co warto zmienić w swoim najbliższym otoczeniu, a następnie zagłosują i wybiorą najlepsze i najważniejsze ich zdaniem pomysły. Miasto powinno wskazać wysokość przeznaczonej na ten cel części budżetu, a mieszkańcy… Czytaj dalej

W dniu 12 października odbył się organizowany przez Starostwo Powiatowe i Spółdzielczy Dom Kultury, Międzynarodowy Dzień Seniora. Podczas tego dnia Rada Miejska prezentowała Program wprowadzony przez Radę, AKTYWNI 60+. W punkcie informacyjnym, goście mogli spotkać się i dowiedzieć od Dariusza Przytuły – Wiceprzewodniczącego Rady na temat programu oraz wypełnić i złożyć formularz przystępujący do programu. Punkt informacyjny odwiedziło 49 mieszkańców. Złożono wypełnionych 34 formularzy przystąpienia do Programu, 16 formularzy wydano do osobistego złożenia w Urzędzie… Czytaj dalej

Zważywszy na obszar działań jakie ustawodawca nakłada na samorząd gminy na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i 16 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), w celu usprawnienia form wsparcia rodzin w szczególności rodzin wielodzietnych jak również poprawy wizerunku dużych rodzin i ich prestiżu w społeczeństwie Wiceprzewodniczący Rady – Dariusz Przytuła powołał na Sesji Rady Miejskiej w dniu 27 września, zespół do opracowania Programu Stalowowolskiej Karty Dużych Rodzin 3+. Program będzie… Czytaj dalej

Na Sesji Rady Miejskiej Radni przyjęli zmianę do uchwały Nr XLVIII/667/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu z zakresu polityki społecznej pn. „Aktywni 60 plus”. Zmianie uległ załącznik Nr 2 do uchwały stanowiący projekt graficzny karty. Po uchwaleniu zmiany miasto przystąpi do produkcji kart i ich wydawania. Obecnie chęć przystąpienie do programu zadeklarowało prawie 100 osób. W dniu 7 października odbędzie się spotkanie z przedsiębiorcami dot.  programu i przystąpienie podmiotów gospodarczych z terenu Stalowej Woli do… Czytaj dalej

Wojewoda Podkarpacki nie miał zastrzeżeń do uchwały podjętej w dniu 27 czerwca 2013 r. dot. Programu Aktywni 60 +. W związku z tym miasto może rozpocząć jego realizację, czyli przyjmować wnioski od zainteresowanych mieszkańców i od podmiotów gospodarczych, którzy chcą przyłączyć się do Programu. Prawdopodobnie będzie to wyglądało tak: Biuro Obsługi klienta Urzędu Miasta Stalowa Wola (parter) przyjmuje wnioski przystąpienia do programu, następnie    przekazuje wnioski do Biura Rady Miejskiej gdzie są sprawdzane i Biuro Rady Miejskiej zamawia karty, a następnie ponownie przekazuje już wyprodukowaną kartę z wnioskiem do Biura Obsługi Klienta, gdzie mieszkaniec może ją odebrać. Czas realizacji do 1 miesiąca. Wszystkie pytania dot. programu AKTYWNI 60 + proszę kierować pod adres: (function(){var ml="ws4hoD3kine0EFrfc.tlAamy2uz%C-p6",mi="K6LEKH;3>:?K65KHHFE8CB4K6DE7BG098O;NCI1K2;N4@JBEA?FKHHKH;KH;@CE11K65KHHFE8CB4MC897KHHK6

1 sierpnia, to ważna data dla Polski. To wydarzenie, pomimo przegranej dla warszawiaków, było ważnym wydarzeniem dla przyszłości Polski i zrywu narodowego do dalszej walki o niepodległość spod okupacji. To ważne dla mnie wydarzenie, mój dziadek był żołnierzem Armii Krajowej, odznaczonym krzyżami za bohaterstwo, mój wujek był powstańcem warszawskim, który  walczył w powstaniu. Nie mogę zrozumieć tylko jednego, dlaczego jedna partia przywłaszcza sobie to święto. Nie powinniśmy wiązać tego wydarzenia z żadną partią. W przyszłym roku, to wydarzenie stanie się dla… Czytaj dalej

30 lipca na zaproszenie premiera Donalda Tuska odbyło się spotkanie delegacji samorządowców ze Stalowej Woli i całego Podkarpacia. Spotkanie poprzedził obiad, a następnie odbyło się 2 godzinna dyskusja na temat Podkarpacia. Swój głos zabrała poseł Renata Butryn, która wspomniała o drodze S19 i obwodnicy Stalowej Woli i Niska. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Przytuła również zabrał głos, mówiąc wręczając premierowi zestaw płyt DVD z historią powstania Stalowej Woli: „Panie Premierze, w Stalowej Woli jest strefa ekonomiczna. Proszę Pana, aby nie zapominać… Czytaj dalej

StaloweMiasto.pl: „Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Przytuła po raz kolejny spotkał się z sytuacją kiedy za kierownicą zasiadał pijany kierowca. Bez chwili wahania zainterweniował…

– Wczoraj wyrwałem się wcześniej ze spotkania u wiceministra Zbigniewa Rynasiewicza z samorządowcami i pojechałem na odpoczynek w Bieszczady. Na drodze nr 990 w kierunku Krosna, w miejscowości Twierdza drogę zajechał mi zielony seat. Zachowanie kierowcy od razu wzbudziło we mnie zaniepokojenie. Samochód nagle zjechał na pobocze uderzając w krawężnik chodnika, przed nami było rondo z kierunkami na Jasło i Krosno.… Czytaj dalej

W dniu  3 czerwca 2013 roku odbyła się już czwarta akcja bezpieczeństwa ruchu drogowego zorganizowanego przez Poseł Renatę Butryn i Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Dariusza Przytułę. To druga akcja z cyklu „Bezpieczne wakacje z rowerem”, gospodarzem imprezy w tym roku była Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9, która w tym roku obchodzi rocznice 220 – lecia. Szkołą kieruje pani dyrektor Lucyna Żminda, wśród zaproszonych gościu oprócz organizatorów był Starosta Stalowowolski Robert Fila, Naczelnik Wydziału Oświaty w Urzędzie Miasta, Pani… Czytaj dalej

Wzorem innych miast w Stalowej Woli powinien powstać Budżet Obywatelski. Jest to inicjatywa umożliwiająca mieszkańcom Stalowej Woli podejmowanie decyzji, jak mają być wykorzystane pieniądze z budżetu miasta na drobne inwestycje infrastrukturalne. Mieszkańcy powinni zgłaszać inwestycje, które chcieliby aby realizować w 2014 r., a po weryfikacji to sami mieszkańcy wskażą, co warto zmienić w swoim najbliższym otoczeniu, a następnie zagłosują i wybiorą najlepsze i najważniejsze ich zdaniem pomysły. Miasto powinno wskazać wysokość przeznaczonej na ten cel części budżetu, a mieszkańcy w głosowaniu … Czytaj dalej

Bądź widoczny!
Budżet Obywatelski