Radny Rady Miejskiej w Stalowej Woli kadencji 2006–2010, 2010–2014
Ekonomista, fotograf, komentator samorządowy

Wzorem innych miast w Stalowej Woli powinien powstać Budżet Obywatelski. Jest to inicjatywa umożliwiająca mieszkańcom Stalowej Woli podejmowanie decyzji, jak mają być wykorzystane pieniądze z budżetu miasta. Mieszkańcy powinni zgłaszać inwestycje, które chcieliby, aby realizować w danym roku budżetowym, a po weryfikacji to sami mieszkańcy wskażą, co warto zmienić w swoim najbliższym otoczeniu, a następnie zagłosują i wybiorą najlepsze i najważniejsze ich zdaniem pomysły. W ten sposób można zrealizować wiele potrzebnych i od lat oczekiwanych projektów z zakresu zieleni, małej architektury, rekreacji czy też innych potrzeb ważnych dla lokalnych społeczności. Jest niestety jeden problem, aby powstał budżet obywatelski potrzebna jest zgoda prezydenta miast. Na dzień dzisiejszy prezydent Stalowej Woli Andrzej Szlęzak nie zgadza się, aby to mieszkańcy decydowali, na co przeznaczyć 1 mln zł. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Dariusz Przytuła zwracał się do prezydenta z inicjatywą powstania w Stalowej Woli. Dyskusja przetoczyła się również na antenie Radia Rzeszów, gdzie prezydent Szlęzak kategorycznie sprzeciwił się, aby to mieszkańcy decydowali, na co przeznaczyć wydzieloną cześć pieniędzy z budżetu miasta. Dlatego powstała ta strona, aby zaprezentować mieszkańcom Stalowej Woli, że warto podejmować takie inicjatywy jak budżet obywatelski. Tą stroną zachęcamy do kontaktu z nami, dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i co chcieliby państwo zmienić w Stalowej Woli i aby to wprowadzić na listę do realizacji poprzez budżet obywatelski.

od lewej strony: Krystian Tomczyk, Renata Butryn, Dariusz Przytuła

od lewej strony: Krystian Tomczyk, Renata Butryn, Dariusz Przytuła

Bądź widoczny!
Budżet Obywatelski