Radny Rady Miejskiej w Stalowej Woli kadencji 2006–2010, 2010–2014
Ekonomista, fotograf, komentator samorządowy

Młodzieżowa Rada Miejska miała być członem doradczym Rady Miejskiej, niestety nie wypaliła, młodzież nie miała ochoty na debaty o naszym mieście. Po kilku spotkaniach wszystko to rozpadło się. Myślę, że najlepszym rozwiązaniem byłaby Miejska Rada Seniorów. Głównym celem działania Miejskiej Rady Seniorów, byłoby służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz Miasta. Rada byłaby organem opiniodawczym, doradczym i inicjatywnym i powoływana na okres kadencji Rady Miejskiej w Stalowej Woli. Patrząc na silnie i świetnie działające stowarzyszenia stalowowolskich seniorów można wysunąć wnioski, że byłby to świetnie zorganizowany organ doradczy.

Rada może działać w następujących obszarach: 1) zapobieganie i przełamywanie marginalizacji seniorów, 2) wspieranie aktywności ludzi starszych, 3) mieszkalnictwo dla seniorów, 4) profilaktyka i promocja zdrowia seniorów, 5) przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie ich autorytetu, 6) rozwój form wypoczynku, dostęp do edukacji i kultury, 7) wspieranie i upowszechnianie różnorodnych form edukacji seniorów. Takie rady świetnie działają w takich miastach jak Wrocław, Łódź, Jelenia Góra, Tarnobrzeg. W skład Rady mogłyby wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych, które działają na rzecz środowiska osób starszych, przedstawiciele rad osiedli, uniwersytetu trzeciego wieku i klubów seniora. W skład Rady wchodziłyby też osoby wskazane przez Prezydenta Miasta Stalowej Woli oraz osoby wskazane przez Radę Miejską.

Bądź widoczny!
Budżet Obywatelski