Radny Rady Miejskiej w Stalowej Woli kadencji 2006–2010, 2010–2014
Ekonomista, fotograf, komentator samorządowy

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 i Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w ZSO1 to ostatnie dwie szkoły zaniedbane przez prezydenta miasta. I nie chodzi mi tu o termomodernizacje budynków, które zostały wykonane z projektu „System zielonych inwestycji – termomodernizacja obiektów oświatowych” dofinansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 30 procent kosztów. Lecz chodzi mi tu o zaniedbania prezydenta od strony infrastruktury sportowej. Te szkoły potrzebują natychmiastowej realizacji wniosku, który składam razem z radnym Andrzejem Barwińskim.

Pan prezydent powinien przyjechać i zobaczyć jak wygląda boisko po deszczu, ile trzeba czekać żeby nawierzchnia gliniana wyschła, aby dzieci mogły odbywać lekcje WF. Mam nadzieję, że tym tematem zainteresuje się też przewodniczący komisji oświaty Jacek Czech, który tak bardzo był aktywny w przekazaniu pieniędzy Szkole Nr 3 w Rozwadowie przed obchodami 220 lecia, kosztem zaplanowanej wcześniej modernizacji boiska przy Szkole Nr 1, która obchodziła 75 lecie w tym samym roku.

PSP Nr 1 to wyjątkowa szkoła, tu uczą się uczniowie z Domu dziecka, Oratorium. Tłumaczenie prezydenta, że blisko jest boisko przy „Budowalnce” czy PSP Nr 3 jest wielkim nieporozumieniem. Małe dzieci ścigać do odległych szkół kosztem lekcji WF aby przez 30 minut pobiegały na nie swoim boisku i jeszcze w ustalonym czasie z daną szkołą aby nie kolidowało z zajęciami innych klas.

Podczas rozmów przed budżetowych prezydent powiedział, że do kwietnia będę mógł zgłosić budowę boiska przy PSP Nr 5 i to robię z radnym Andrzejem Barwińskim jednocześnie zgłaszamy wykonanie boiska przy PSP Nr 1 z rezerwy budżetowej i liczę na poparcie przewodniczącego komisji oświaty który sam o to powinien zabiegać i liczę na pozostałych radnych.

Jednocześnie wystąpię z pismem do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i przedstawię warunki w jakich uczniowie PSP Nr 1 odbywają lekcję WF, brak boiska i zaniedbania z tej strony prezydenta.

111 112

Bądź widoczny!
Budżet Obywatelski