Radny Rady Miejskiej w Stalowej Woli kadencji 2006–2010, 2010–2014
Ekonomista, fotograf, komentator samorządowy

Trzeba wyraźnie i dokładnie powiedzieć, kto ponosi winę za konflikt, który wybuchł pomiędzy grupami handlującymi na terenie targowiska, administrowanego przez Spółkę ZKS Stal.

Do mnie do wice-przewodniczącego Rady Miejskiej przyszły dwie skłócone grupy: przedstawiciel Resco i grupa niezrzeszona z żadnym stowarzyszeniem. Obydwie grupy nawzajem siebie obwiniały za wypowiedzenie umów, były bardzo wrogo nastawione na siebie. Twierdzili, że jedna szkodzi drugiej tak, aby całkowicie pozbawić ich możliwości handlu na terenie targowiska i że to oni są sprawcami wypowiedzenia umowy przez Spółkę ZKS Stal.

Wiemy już, że niewłaściwie postąpiło ZKS Stal, administrator terenu, wypowiadając umowy wszystkim, a nie tak, jak było załączone na mapie do pisma z Urzędu Miasta, czyli tereny gdzie mają powstać hale targowe.

Ewidentnie wina leży po stronie administratora terenu, który pośpieszył się i zachował się nieodpowiedzialnie doprowadzając do wypowiedzenia umów wszystkim handlującym na terenie targowiska.

Na konferencji prasowej prezydent Szlęzak mówił kupcy od 1 maja mają miejsca pracy, a mieszkańcy zdrową żywność i pozostałe produkty. I to popieramy, bo, o to właśnie chodziło o miejsca pracy. Niezrzeszeni kupcy z targowiska zbierali podpisy za nielikwidowaniem ich miejsc pracy i ja również petycje podpisałem, gdyż nie są zamiarem podjęte uchwały likwidowanie miejsc pracy tylko polepszenie warunków pracy. A kupcy, którzy nie są zrzeszeni w stowarzyszenia, powinni mieć miejsca pracy wzdłuż pasażu i o tym mówiłem w rozmowach z handlującymi. Sam też kupuję produkty na targowisku i chcę aby Ci handlujący byli tam obecni.

Jeżeli chodzi o teren i budowę hal targowych to decyzja Rady – słuszna decyzja, ponieważ jest to teren w centrum miasta, który jest nieuporządkowany i brakuje tam nawet drogi przeciwpożarowej co jest zagrożeniem nie tylko dla handlujących tam, ale też dla mieszkańców, którzy odwiedzają pobliskie pawilony jak i samo targowisko. Decyzje jakie podejmowaliśmy, tymi uchwałami i które też poparli radni PiSu są dobrymi decyzjami. Ale dziś ci sami radni PiS, którzy wówczas nie mieli żadnych pretensji populistycznie i nieodpowiedzialnie chcą doprowadzić dziś tymi swoimi uchwałami do dalszego bałaganu. Podejmując się pracy w radzie miejskiej, radni stają przed trudnymi decyzjami, a nawet i konfliktami nawet wewnątrz koalicji. Ja też wielokrotnie przez ostatnie dwie kadencje podejmowałem trudne decyzje, które obecnie są realizowane np. likwidacja dwóch szkół, dziś te dwie szkoły świetnie funkcjonują, ich absolwenci podejmują dalsze wyzwania w swojej dalszej edukacji. Dziś podejmujemy też trudną decyzję, decyzję uporządkowania terenu miasta, gdzie codziennie przechodzi setki naszych mieszkańców.

Wiele podróżuję po Europie, trzy tygodnie temu byłem w Brukseli gdzie odwiedziłem tamtejsze targowisko, wielka hala targowa, gdzie są sanitaria, jest oświetlenie, punkt medyczny. Są też targowiska pod tak zwaną chmurką np. na placu Batuar odbywa się wielki targ. Znajduje się on w pobliżu dworca południowego, Gare du Midi. To wielkie targowisko, na którym sprzedawcy z różnych stron świata handlują owocami i warzywami, przyprawami i ziołami głośno przy tym krzycząc. Takie targowiska są też w Londynie, Berlinie. Wymieniłem duże światowe miasta, bo chcę pokazać, że jesteśmy w Europie, a obecne targowisko w Stalowej Woli przypomina mi targowisko z trzeciego świata.

Są też przeciwnicy targowiska w tej części miasta.

Tu powinno zostać targowisko, ze względu na dobrą lokalizację i komunikacje wewnątrz miasta, jak i na zewnątrz (PKP, PKS, busy). Jeżeli wyprowadzilibyśmy handel z tej części miasta, straciłyby znajdujące się tu firmy. Targowisko w tej części miasta znajdowało się już nawet przed II wojną światową.

Klub Platformy Obywatelskiej nie poparł uchwał w sprawie uchylenia uchwał z dnia 29 listopada 2013 r. i z dnia 28 marca 2014 r. My radni Platformy Obywatelskiej wiedzieliśmy za czym głosujemy i chcemy aby w centrum miasta był porządek i bezpieczeństwo. A handlujący tam kupcy mieli miejsca pracy, bez względu gdzie płacą podatki.

9t 11t

Bądź widoczny!
Budżet Obywatelski