Radny Rady Miejskiej w Stalowej Woli kadencji 2006–2010, 2010–2014
Ekonomista, fotograf, komentator samorządowy

Wnioskiem z dnia  29.05.2012 r.  Społem PSS Stalowa Wola  wystąpiła o zamianę nieruchomości zabudowanej  – działki 329/1 obręb 2 –Rozwadów o pow. 0,0838 ha  , będącej własnością Gminy w użytkowaniu wieczystym Społem PSS  na działkę nr 773/4 o pow. 0,1261 obręb 3 będącą własnością Gminy Stalowa Wola .

Działka będąca  w  użytkowaniu  wieczystym  Społem  PSS  położona jest w Rynku w Rozwadowie  i zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla Rozwadów w Stalowej Woli leży w  obszarze oznaczonym symbolem  PM – tereny przestrzeni miejskiej, natomiast działka będąca własnością Gminy Stalowa Wola  usytuowana jest przy ulicy Okulickiego wokół budynku hali targowej , której właścicielem jest  Społem PSS , dla tego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W/w zamiana jest uzasadniona gdyż Gmina jako właściciel działki 329/1 będzie mogła przystąpić w przyszłości do rewitalizacji Rynku , natomiast Społem PSS właściciel hali targowej nabędzie działkę wokół hali co umożliwi  prawidłowe i zgodne z przepisami użytkowanie budynku. Uchwała została podjęta jednogłosnie przez Radę Miasta.

Bądź widoczny!
Budżet Obywatelski