Radny Rady Miejskiej w Stalowej Woli kadencji 2006–2010, 2010–2014
Ekonomista, fotograf, komentator samorządowy

Na sesji 29 października w poczet nazw ulic Stalowej Woli uchwalono nową ulicę Centralnego Okręgu Przemysłowego. Ulica  położona jest na terenie miasta Stalowej Woli w obrębie działek   ewidencyjnych nr: 26/4, 26/53, 167/8, 168/4, 102/445, 102/446, 102/448, 102/450, 102/469. Ulica zaliczona jest do kategorii dróg gminnych. Nazwę zatwierdził Zespół do Spraw Nazewnictwa Ulic powołany przez Prezydenta za zgodą Rady w którym zasiada Wiceprzewodniczący Rady, Dariusz Przytuła.

Bądź widoczny!
Budżet Obywatelski