Radny Rady Miejskiej w Stalowej Woli kadencji 2006–2010, 2010–2014
Ekonomista, fotograf, komentator samorządowy

Kadencja 2010-2014

Zważywszy na obszar działań jakie ustawodawca nakłada na samorząd gminy na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i 16 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), w celu usprawnienia form wsparcia rodzin w szczególności rodzin wielodzietnych jak również poprawy wizerunku dużych rodzin i ich prestiżu w społeczeństwie Wiceprzewodniczący Rady – Dariusz Przytuła powołał na Sesji Rady Miejskiej w dniu 27 września, zespół do opracowania Programu Stalowowolskiej Karty Dużych Rodzin 3+. Program będzie… Czytaj dalej

Na Sesji Rady Miejskiej Radni przyjęli zmianę do uchwały Nr XLVIII/667/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu z zakresu polityki społecznej pn. „Aktywni 60 plus”. Zmianie uległ załącznik Nr 2 do uchwały stanowiący projekt graficzny karty. Po uchwaleniu zmiany miasto przystąpi do produkcji kart i ich wydawania. Obecnie chęć przystąpienie do programu zadeklarowało prawie 100 osób. W dniu 7 października odbędzie się spotkanie z przedsiębiorcami dot.  programu i przystąpienie podmiotów gospodarczych z terenu Stalowej Woli do… Czytaj dalej

Wojewoda Podkarpacki nie miał zastrzeżeń do uchwały podjętej w dniu 27 czerwca 2013 r. dot. Programu Aktywni 60 +. W związku z tym miasto może rozpocząć jego realizację, czyli przyjmować wnioski od zainteresowanych mieszkańców i od podmiotów gospodarczych, którzy chcą przyłączyć się do Programu. Prawdopodobnie będzie to wyglądało tak: Biuro Obsługi klienta Urzędu Miasta Stalowa Wola (parter) przyjmuje wnioski przystąpienia do programu, następnie    przekazuje wnioski do Biura Rady Miejskiej gdzie są sprawdzane i Biuro Rady Miejskiej zamawia… Czytaj dalej

1 sierpnia, to ważna data dla Polski. To wydarzenie, pomimo przegranej dla warszawiaków, było ważnym wydarzeniem dla przyszłości Polski i zrywu narodowego do dalszej walki o niepodległość spod okupacji. To ważne dla mnie wydarzenie, mój dziadek był żołnierzem Armii Krajowej, odznaczonym krzyżami za bohaterstwo, mój wujek był powstańcem warszawskim, który  walczył w powstaniu. Nie mogę zrozumieć tylko jednego, dlaczego jedna partia przywłaszcza sobie to święto. Nie powinniśmy wiązać tego wydarzenia z żadną partią. W przyszłym roku, to wydarzenie stanie się dla… Czytaj dalej

30 lipca na zaproszenie premiera Donalda Tuska odbyło się spotkanie delegacji samorządowców ze Stalowej Woli i całego Podkarpacia. Spotkanie poprzedził obiad, a następnie odbyło się 2 godzinna dyskusja na temat Podkarpacia. Swój głos zabrała poseł Renata Butryn, która wspomniała o drodze S19 i obwodnicy Stalowej Woli i Niska. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Przytuła również zabrał głos, mówiąc wręczając premierowi zestaw płyt DVD z historią powstania Stalowej Woli: „Panie Premierze, w Stalowej Woli jest strefa ekonomiczna. Proszę Pana, aby nie zapominać… Czytaj dalej

StaloweMiasto.pl: „Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Przytuła po raz kolejny spotkał się z sytuacją kiedy za kierownicą zasiadał pijany kierowca. Bez chwili wahania zainterweniował…

– Wczoraj wyrwałem się wcześniej ze spotkania u wiceministra Zbigniewa Rynasiewicza z samorządowcami i pojechałem na odpoczynek w Bieszczady. Na drodze nr 990 w kierunku Krosna, w miejscowości Twierdza drogę zajechał mi zielony seat. Zachowanie kierowcy od razu wzbudziło we mnie zaniepokojenie. Samochód nagle zjechał na pobocze uderzając w krawężnik chodnika, przed nami było rondo z kierunkami na Jasło i Krosno.… Czytaj dalej

W dniu  3 czerwca 2013 roku odbyła się już czwarta akcja bezpieczeństwa ruchu drogowego zorganizowanego przez Poseł Renatę Butryn i Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Dariusza Przytułę. To druga akcja z cyklu „Bezpieczne wakacje z rowerem”, gospodarzem imprezy w tym roku była Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9, która w tym roku obchodzi rocznice 220 – lecia. Szkołą kieruje pani dyrektor Lucyna Żminda, wśród zaproszonych gościu oprócz organizatorów był Starosta Stalowowolski Robert Fila, Naczelnik Wydziału Oświaty w Urzędzie Miasta, Pani… Czytaj dalej

Wzorem innych miast w Stalowej Woli powinien powstać Budżet Obywatelski. Jest to inicjatywa umożliwiająca mieszkańcom Stalowej Woli podejmowanie decyzji, jak mają być wykorzystane pieniądze z budżetu miasta na drobne inwestycje infrastrukturalne. Mieszkańcy powinni zgłaszać inwestycje, które chcieliby aby realizować w 2014 r., a po weryfikacji to sami mieszkańcy wskażą, co warto zmienić w swoim najbliższym otoczeniu, a następnie zagłosują i wybiorą najlepsze i najważniejsze ich zdaniem pomysły. Miasto powinno wskazać wysokość przeznaczonej na ten cel części budżetu, a mieszkańcy w głosowaniu … Czytaj dalej

Zespół ws. nazewnictwa ulic powołany przez prezydenta w dniu 2 grudnia 2011 r. w składzie Jacek Czech, Stanisław Ordon, Dariusz Przytuła i Andrzej Dorosz w dniu 21 maja 2013 r. pozytywnie zaopiniował wniosek o nadanie nazwy ulicy położonej w Stalowej Woli na osiedlu Charzewice imieniem Księżnej Anny Lubomirskiej. Zespół mając na względzie nieprzeciętne zasługi Księżnej Anny Lubomirskiej na rzecz mieszkańców Rozwadowa i okolic, w uznaniu jej dokonań tworzeniu i prowadzeniu organizacji charytatywnych niosących pomoc dzieciom, rannym żołnierzom,… Czytaj dalej

Projekt, jaki zaprezentowaliśmy na konferencji prasowej ma zachęcić seniorów do wyjścia z domu i pokazać, że nawet w tym wieku można aktywnie i efektywnie spędzać czas. Koncepcje projektów skierowanych do ludzi starszych zrodziły się w innych gminach w Polsce. W ramach dobrych praktyk innych gmin, chcemy wprowadzić w Gminie Stalowa Wola kartę seniora Aktywni 60 plus.

Celem programu jest podniesienie poziomu aktywności i sprawności grupy mieszkańców 60 plus, poprzez zwiększenie dostępności do dóbr kultury, zachęcenie do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i sportowych, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku… Czytaj dalej

Bądź widoczny!
Budżet Obywatelski