Radny Rady Miejskiej w Stalowej Woli kadencji 2006–2010, 2010–2014
Ekonomista, fotograf, komentator samorządowy

Jako radny Miasta Stalowa Wola jest dla mnie ważne, aby nasze ulice były wyremontowane i tym samym bezpieczne dla ich użytkowników. Ulice Miasta, ale i uliczki osiedlowe. Dlatego zawsze, tam gdzie są na to przeznaczone pieniądze z budżetu miejskiego jestem za wspieraniem tych działań.

XII Sesja za nami. Podjęto kilka ważnych decyzji finansowych m.in. na remonty osiedlowych dróg przeznaczyliśmy 500 tysięcy złotych dodatkowych środków. Byłem ZA przekazaniem tej kwoty. Jeszcze wiele dróg wymaga remontów w naszym Mieście.

Ulica Kochanowskiego - Osiedle Rozwadów

Ulica Kochanowskiego – Osiedle Rozwadów

Na XIII Sesji Rady Miejskiej w Stalowej Woli podjęliśmy uchwałę na remont ulic miejskich. Jedną z nich jest ul. Kochanowskiego. A to jej stan, jest tragiczny. Dlatego byłem za przekazaniem dodatkowych środków na ten cel. Ogólnie przeznaczyliśmy 450.000,00 zł na te cele. Na tej samej sesji podjęliśmy uchwałę na przygotowanie koncepcji remontu ulicy Starowiejskiej na Osiedlu Charzewice. Ogólnie przeznaczyliśmy na ten cel kwotę 10.000,00 zł

Ulica Starowiejska - Osiedle Charzewice

Ulica Starowiejska – Osiedle Charzewice

Pod koniec czerwca br. wpłynęło do mnie pismo Mieszkańców ulicy Wyszyńskiego ws. propozycji zmiany ciągu komunikacyjnego.

Pan Stanisław występując w imieniu mieszkańców, zwrócił się do mnie ws. remontu ich ulicy i zmian parkowania pojazdów. W tej sprawie skierowałem prośbę o opinię do Powiatowej Komendy Policji w Stalowej Woli i sprawę zgłosiłem na Sesji. Policja wydała pozytywną opinię. Takie zapewnienie otrzymałem meilowo od podinsp. Krzysztofa Gawlasa, a Urząd Miasta przychylił się do prośby mieszkańców. Mając na uwadze planowane prace związane z włączeniem kanalizacji budowanej sali sportowej przy SPS 3 w tej drodze, konieczność wykonania zjazdu do niej oraz wnioski mieszkańców dotyczące przebudowy ul. Wyszyńskiego (wykonanie miejsc postojowych) prace będą wykonane po zakończeniu prac, związanych z budową tejże Sali gimnastycznej.

Koncepcja zmian na ulicy Wyszyńskiego przygotowana przez Mieszkańców

Koncepcja zmian przygotowana przez Mieszkańców

Otrzymałem pozytywną odpowiedź pismem ITP.-VI.7223.56.2019.JK z dnia 16 lipca 2019 r. ws. przeniesienia parkowania pojazdów na drugą stronę ulicy Wyszyńskiego i remont tej ulicy.

Pilnego remontu wymaga również ulica Księdza Jerzego Popiełuszki, jest ona najbardziej ruchliwą ulicą w mieście. Jej stan jest tragiczny, to samo dotyczy chodników, zjazdów i pasa zieleni bardzo zaniedbanego. To droga powiatowa, ale użytkują ją wszyscy.

Ulica Księdza Jerzego Popiełuszki

Ulica Księdza Jerzego Popiełuszki

Dlatego domagamy się, aby przeznaczyć fundusze na jej remont wspierając w tym celu powiat stalowowolski. Przy okazji zmienić oświetlenie na solarowe, oszczędne, ścieżki rowerowe i zadbany pas zieleni. Należy zastanowić się, czy po tej stronie nie wykonać ronda na skrzyżowaniu ulicy Popiełuszki i Okulickiego. To centrum Miasta, a tak bardzo zaniedbane. No cóż, miało być lepiej przy nowej władzy, a już 5 lat jest jak jest.

 

 

 

INNE DOFINANSOWANIA

Dofinansowanie na miejsca w żłobku

Dofinansowanie na miejsca w żłobku

Na XII Sesji Rady Miejskiej głosowałem za utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Miejski Żłobek Integracyjny w Stalowej Woli – utworzenie 30 nowych, dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” – w kwocie 60.930,00 zł, oraz wyposażenie zaadaptowanych na ten cel pomieszczeń – w kwocie 70.000,00 zł. Razem 130.930,00 zł.

Przeznaczyliśmy na naprawę boiska ze sztuczną nawierzchnią przy PSP Nr 4 w Stalowej Woli – kwotę 20.000,00 zł.

Remont nawierzchni Orlika

Remont nawierzchni Orlika

Dofinansowanie nauki pływania dla dzieci

Dofinansowanie nauki pływania dla dzieci

Ważne zwiększenie planu wydatków na program nauki pływania dla dzieci RYBKA” w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli – o kwotę 125.000,00 zł. ważne aby nasze dzieci i młodzież uczyła się pływać.

Remont Ochronki Św. Alberta

Remont Ochronki Św. Alberta

Przekazaliśmy dofinansowanie na remont budynku Domu Dziecka Ochronka przy ul. Wałowej 46 w Stalowej Woli – jako pomoc finansowa udzielona Powiatowi Stalowowolskiemu w kwocie 40.000,00 zł.

Zapraszam serdecznie na mój profil Facebooka, gdzie na bieżąco będą Państwo ws. mojej pracy radnego, a także ciekawe relacje na żywo: Dariusz Przytuła Radny Rady Miejskiej w Stalowej Woli

Bądź widoczny!
Budżet Obywatelski