Radny Rady Miejskiej w Stalowej Woli kadencji 2006–2010, 2010–2014
Ekonomista, fotograf, komentator samorządowy

Na zaproszenie Prezesa Zarządu OSP Nowosielec Mariana Cebuli, Wiceprzewodniczący Rady Dariusz Przytuła uczestniczył w imieniu poseł Renaty Butryn w przekazaniu sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowosielcu. Fundatorem sztandaru była Gmina Nisko. Uroczystości były też okazją do Obchodów Dnia Strażaka.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w Kościele pw. NMPKP w Nowosielcu, podczas, której został poświęcony sztandar. Druga część uroczystości odbyła się na placu Ochotniczej Straży Pożarnej, na której przemaszerowała jednostka z orkiestrą. Odegrany został hymn państwowy a na maszcie wciągnięta została Polska flaga. Po uroczystym apelu wystąpili zaproszeni goście, m.in. burmistrz Niska Julian Ozimek, Starosta Niżański Gabriel Waliłko, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Władysław Stępień. Poseł Renatę Butryn reprezentował Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Stalowej Woli – Dariusz Przytuła, który wbił symboliczny gwóźdź do sztandaru, dokonał wpisu do księgi pamiątkowej oraz odczytał list Poseł Renaty Butryn:

Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość wręczenia sztandaru jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowosielcu połączonej z gminnymi obchodami Dnia Strażaka.

Dzisiejszy dzień jest nie tylko powodem do dumy, lecz także okazją do podziękowania za trud, z jakim Druhowie wypełniają swą społeczną służbę. Wyrażam słowa uznania za bardzo duży wkład Waszej jednostki w obronę mieszkańców przed wszelkimi zdarzeniami żywiołowymi i losowymi. Sztandar jest uhonorowaniem jednostki, docenieniem jej pracy na rzecz lokalnej społeczności. Jest również dowodem Waszej sumiennej pracy, szacunku, uznania i zaufania społecznego. Obecność Druhów w życiu społeczności lokalnej jest widoczna i doceniana, czego dowodem są wręczane dziś odznaczenia.

Uhonorowanym strażakom serdecznie gratuluję, zaś wszystkim członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowosielcu życzę wytrwałości w ciągłym doskonaleniu swoich umiejętności i codziennej satysfakcji z pełnienia tej doniosłej społecznie służby. Serdeczne pozdrowienia przesyłam również dla Waszych bliskich, aby zawsze byli z Was dumni. Z poważaniem Renata Butryn – Poseł na Sejm RP

ospnowo ospnow

Podczas uroczystości zostali oznaczeni medalami za zasługi strażacy z Gminy Nisko. Uroczystość zakończyła się obiadem w remizie strażackiej.

Bądź widoczny!
Budżet Obywatelski