Radny Rady Miejskiej w Stalowej Woli kadencji 2006–2010, 2010–2014
Ekonomista, fotograf, komentator samorządowy

Oburzenie radnych PiS, że poprosiłem o zawnioskowanie do prezydenta o zwiększenie dodatku za urodzenie dziecka, a wcześniej radni PiS zgodzili się na przekazanie milionowego wsparcia na kościół. Do nich dalej nie dochodzi, dlaczego przegrali wybory.

W piątek 24 listopada br. odbyło się posiedzenie trzech komisji, m.in. Komisja Rodziny, opieki Społecznej i zdrowia. Podczas komisji radni głosowali nad wnioskiem o udzielenie dotacji na remont dwóch kościołów, jeden to Klasztor w Rozwadowie w kwocie 1 333 450 zł, a drugi kościół w Rozwadowie Matki Bożej Szkaplerznej w kwocie 425 205,51 zł oczywiście radni PiS zgodzili się.

W sprawach różnych na końcu komisji zwróciłem się do radnych tejże komisji, abyśmy zawnioskowali do pana prezydenta o wniosek, który jako my radni klubu Stalowowolskiego Porozumienia Samorządowego wnioskowaliśmy w propozycjach do budżetu na 2024 r., a który nie znalazł się w projekcie budżetu, a chodzi o zmianę uchwały o zwiększenie zapomogi jednorazowej z tytułu urodzenia dziecka przysługującej zameldowanym mieszkańcom Gminy Stalowa Wola z kwoty 1000 zł do kwoty 2000 zł. Kwota, ta nie była zwiększana od czasu, kiedy ten program lokalny ruszył, czyli od roku 2016. Minęło już 7 lat, ceny wzrosły i za 1000 zł można dziś kupić 16 paczek pampersów jednorazowych.

Zapomogę w wysokości 1000 zł przyznaje się na każde urodzone od 1 stycznia 2016 r. żywe dziecko. Zapomoga przysługuje, jeżeli co najmniej jedno z rodziców dziecka stale zamieszkuje na terenie Gminy Stalowa Wola, bez przerwy przez okres, co najmniej 24 miesięcy przed urodzeniem się ich dziecka i w dniu złożenia wniosku o zapomogę. Wniosek o zapomogę wraz z wymaganymi dokumentami powinien być złożony nie później niż przed upływem 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Podstawa prawna

Uchwała nr XVIII/208/15 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Stalowa Wola.

Radny klubu radnych PiS – Jan Sibiga oburzył, się, że zawnioskowałem o podwyższenie, wtórowała mu radna Elżbieta Kulpa, którzy nie chcieli przegłosować mojego wniosku, a jak zwróciłem uwagę, że przed chwilą zgodzili się państwo na milionowe dotacje na kościół to radny Sibiga stwierdził, że dla niego kościół jest ważny.

Wniosek radnych SPS nie został rozpatrzony na tej komisji. Nie dotarło do nich, dlaczego przegrali wybory.

Bądź widoczny!
Budżet Obywatelski