Radny Rady Miejskiej w Stalowej Woli kadencji 2006–2010, 2010–2014
Ekonomista, fotograf, komentator samorządowy

W dniu 5 grudnia odbyło się spotkanie z przedstawicielem Urzędu Miasta Stalowa Wola Panem Jerzym Kapała i mieszkańcami bloków. Informacje o spotkaniu wywieszone zostały na drzwiach przy klatkach schodowych.

Podczas spotkania ustalono następne kroki: Umówienie spotkania z prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej, na którego teren parkingu znajduje się. Postanowiono, wyznaczyć miejsca postojowe poprzez wymalowanie miejsc postojowych, postawienie znaku P (Parking), poszerzenie zatoki postojowej poprzez likwidacje części pasa zielonego. O kolejnym spotkaniu będę Państwa informował.

Z poważaniem

Dariusz Przytuła

Bądź widoczny!
Budżet Obywatelski