Radny Rady Miejskiej w Stalowej Woli kadencji 2006–2010, 2010–2014
Ekonomista, fotograf, komentator samorządowy

W dniu 27 grudnia br. na ostatniej sesji Rady Miejskiej, radni miejscy podejmą uchwałę znoszącą opłatę za posiadanie psów. O tym mówiłem podczas kampanii wyborczej promując przy okazji powstanie w Stalowej Woli pierwszego „Psiego parku”, wzorem innych miast jak Łódź, Rzeszów, Warszawa. Podczas spotkań z mieszkańcami, poproszono mnie aby właśnie taki park powstał np. na osiedlu Centralnym za szkołą podstawową nr 7.

Oczywiście już wnioskowałem za powstaniem parku dla psów, nie znam jeszcze zdania prezydenta, ale widząc jak podchodzi do współpracy z opozycją, która zgłasza pomysły i wnioski mieszkańców to jest nastawiony negatywnie, tak jak to robił jego poprzednik, gdy zwracaliśmy się z wnioskami mieszkańców, wówczas pan Szlęzak ignorował je.

Zgodnie z treścią art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2008 r. rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów, co oznacza, że ma ona charakter fakultatywny.

Rada Miejska w Stalowej Woli Uchwałą Nr XXXIII/595/08 z dnia 13 listopada 2008 roku wprowadziła na terenie miasta opłatę od posiadania psów oraz ustaliła wysokość stawek tej opłaty. Od 2008 r. stawka opłaty od posiadania jednego psa wynosi – 40,00 zł rocznie, a od posiadania każdego następnego – 28,00 zł. Na terenie gminy Stalowa Wola brak jest obowiązku rejestracji psa, a więc trudne jest przeprowadzenie weryfikacji ilości psów podlegających tej opłacie. W roku 2018 r. odnotowano 884 osoby, które widnieją w rejestrze podatników opłacających opłatę za psa. Roczny wpływ do budżetu wynosi ok. 31 tys. złotych.

W stosunku do podatników, którzy nie uiścili w terminie opłaty od posiadania psów prowadzone są z urzędu postępowania podatkowe i windykacyjno – egzekucyjne, które generują wysokie koszty. Duża grupa właścicieli psów uchyla się od opłaty, a brak dostatecznych instrumentów prawnych uniemożliwia jej wyegzekwowanie. W tej sytuacji od 2019 roku zlikwidujemy opłaty od posiadania psa – za tym jestem.

Psie parki w Stalowej Woli powinny powstać ? Z takim wnioskiem zgłosili się do mnie mieszkańcy Stalowej Woli, Osiedla Centralnego.

psipark5 psipark4 psipark2 psipark1

Bądź widoczny!
Budżet Obywatelski