Radny Rady Miejskiej w Stalowej Woli kadencji 2006–2010, 2010–2014
Ekonomista, fotograf, komentator samorządowy
Na wniosek radnych Dariusza Przytuły i Renaty Butryn z klubu radnych Stalowowolskie Porozumienie Samorządowe odbyło się posiedzenie połączonych komisji odpowiedzialnych za politykę zdrowotną w Radzie Miasta i Radzie Powiatu Stalowowolskiego z udziałem m. in. dyrektorów szpitala powiatowego, dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, starosty, prezydenta.
Sytuacja w naszym powiecie jest bardzo trudna. – spośród personelu szpitala zarażonych jest 7 lekarzy i 31 pielęgniarek, dodatkowo kilka osób z personelu przebywa na kwarantannie – oczekiwanie na rejestrację na wymazy, a później na wynik – wydłuża się i widać, że system traci przepustowość – ogranicza się planowe przyjęcia do szpitala, bo brakuje personelu – brakuje dramatycznie łóżek dla osób z wynikiem dodatnim w szpitalach zakaźnych na terenie województwa, pacjentów z wynikiem dodatnim z chorobami współistniejącymi w stanie zagrożenia życia hospitalizuje się w izolatkach w naszym szpitalu.
Wspólne posiedzenie komisji Miasta i Powiatu

Wspólne posiedzenie komisji Miasta i Powiatu

Razem ja i pani Butryn zawnioskowaliśmy o przegłosowanie zakupu urządzeń do testowania i urządzenia specjalistycznego laboratorium w stalowowolskim szpitalu. Testowany byłby w pierwszej kolejności personel medyczny i pacjenci. Wszyscy radni zagłosowali za. Już w marcu mówiliśmy o takiej potrzebie.

– Pani radna Renata Butryn zwróciła się także o podjęcie decyzji testowania dzieci, które przebywają na kwarantannie, bo miały kontakt z osoba zarażoną. Testy wykonuje się tylko osobom z wyraźnymi objawami. Dzieci, szczególnie w młodszym wieku, są supernosicielami bez żadnych objawów. Koszty i narastające ograniczenia w przepustowości testowania sprawiają, że wniosek nie może być realizowany.
– Pani radna Butryn zawnioskowała o wydłużenie godzin pracy i dni punktu pobrań wymazów typu drive-thru oraz o utworzenie drugiego takiego punktu – radna Renata Butryn poprosiła o podjęcie próby odciążenia lekarzy POZ i lepszą koordynację współpracy z pielęgniarkami środowiskowymi oraz z ośrodkami pomocy społecznej w poszczególnych gminach (zwiększenie pomocy w opiece i nadzorowaniu seniorów, osób niepełnosprawnych przebywających na kwarantannie czy izolacji domowej) Dramatycznie brakuje już w wielu szpitalach personelu, a ci , co pracują są obciążeni i przemęczeni. 30% lekarzy to osoby w wieku emerytalnym.Wydłuża się czas oczekiwania na przyjazd karetki, a z chorym czekają one po kilka godzin na podjazdach. Brakuje specjalistów w laboratoriach, odczynników, co wydłuża oczekiwanie na wynik.

 

Bądź widoczny!
Budżet Obywatelski