Radny Rady Miejskiej w Stalowej Woli kadencji 2006–2010, 2010–2014
Ekonomista, fotograf, komentator samorządowy

W 2011 roku przedstawiono projekt  budowlany kolumbarium. Mury kolumbarium miały być zlokalizowane na części działki na terenie Cmentarza Komunalnego w Stalowej Woli.

Inicjatywa ta zrodziła się przede wszystkim z faktu narastającego problemu związanego z ograniczeniem  miejsca na tradycyjne pochówki. Nie bez znaczenia dla mieszkańców naszego miasta i ich rodzin są także rosnące koszty pogrzebu. Obecnie zasiłek pogrzebowy wypłacany przez ZUS wynosi 4000 zł i  nie pokrywa opłat związanych z pochówkiem. Pogrzeb tradycyjny wraz z miejscem pochówku to koszt ok. 5400, koszt pochówku z kremacją wynosi 4800 zł. Dla porównania – koszt pochówku w kryptach kolumbarium wyniósłby od 2000 zł do 3000 zł w zależności od wielkości krypty i wykonania urny. Wypłata zasiłku pogrzebowego pokryłaby więc koszty pochówku.

Prezentacja projektu Kolumbarium (2011 r.)

Prezentacja projektu Kolumbarium (2011 r.)

Po zatwierdzeniu projektu rozpoczęto prace przygotowawcze – na działce przeznaczonej pod budowę  kolumbarium ścięto drzewa i przygotowano teren,  ale do dziś  nie zrobiono nic więcej, a według uzyskanych przez nas informacji, dalszą realizację inwestycji wstrzymuje brak konkretnych decyzji  prezydenta.

Z pytaniami o to, kiedy powstanie kolumbarium, zwracają się do nas mieszkańcy Stalowej Woli, którzy chcą wykupić takie miejsce pochówku.

Propozycja mieszkańców ws. lokalizacji Kolumbarium

Propozycja mieszkańców ws. lokalizacji Kolumbarium

Wskazują również kolejne miejsce  lokalizacji  kolumbarium, np. wzdłuż ogrodzenia od ulicy Ofiar Katynia (bez konieczności wycinki drzew znajdujących się koło ogrodzenia). Poniżej zamieszczamy zdjęcia propozycji mieszkańców.

Wnioskujemy o pilne podjęcie działań dotyczących powstania kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli.

Wnioskujemy również, żeby tematem zajęła się Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Rozwoju i Promocji Miasta i  aby zaprosiła administratora Cmentarza Komunalnego – firmę Memento, na posiedzenie  Komisji poświęconej temu tematowi.

Renata Butryn
Dariusz Przytuła

radni

Kolumbarium w Kraśniku

Kolumbarium w Kraśniku

Kolumbarium w Leżajsku

Kolumbarium w Leżajsku

Bądź widoczny!
Budżet Obywatelski