Radny Rady Miejskiej w Stalowej Woli kadencji 2006–2010, 2010–2014
Ekonomista, fotograf, komentator samorządowy

Doszły do mnie informacje mieszkańców, że są osoby, które mówią nieprawdę w sprawie zbierania podpisów o rozszerzenie parkingu przy Szkole Nr 7 na Osiedlu Centralnym, informuję, że podpisy były zbierane na parking przy szkole, a nie jak ktoś wprowadza w błąd między blokami Okulickiego 30 i Okulickiego 28. Tabela w której mieszkańcy składali swój podpis wyraźnie i jednoznacznie wskazywała miejsce rozbudowy. Na sesji Rady Miejskiej również informowałem o rozbudowie przy szkole Nr 7 co jest odnotowane w Protokole do Sesji. Podczas zbierania podpisów, dokładnie tłumaczyłem, pokazując mapkę rozbudowy.

02_parking_osiedle_centralne

Jednocześnie informuję, że teren między blokami Nr 28 i 30 jest terenem Spółdzielni Mieszkaniowej, a nie Gminy Stalowa Wola. Gmina Stalowa Wola nie może ingerować w nie swój teren. Powtarzam, zbierane podpisy były tylko i wyłącznie o rozszerzenie parkingu przy Szkole Nr 7. W swojej pracy radnego postępuję uczciwie i jako nie liczny radny aktywnie uczestniczę w pracy Rady organizując liczne spotkania i lekcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach, wszystko finansowałem z diety radnego. Czynnie i merytorycznie uczestniczę w pracach komisji Rady Miejskiej. Zwracam się też z uprzejmą prośbą o nie zarzucanie mi nieprawdy, jeżeli jakaś osoba informuje o takiej nieprawdzie, ma na celu tylko i wyłącznie działanie aby moją osobę przedstawiać w złym świetle w okresie wyborczym.

Bądź widoczny!
Budżet Obywatelski