Radny Rady Miejskiej w Stalowej Woli kadencji 2006–2010, 2010–2014
Ekonomista, fotograf, komentator samorządowy

W poprzedniej kadencji, w ramach pomocy dla firm (zwołano wówczas sesję nadzwyczajną) uchwalono uchwałę Rady Miejskiej Nr XXXV/643/08 z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie warunków udzielenia zwolnień z podatków od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach pomocy regionalnej, obowiązującej od 2009 do 2012 roku, tj. na przestrzeni 4 lat, NIE UDZIELONO ŻADNEGO ZWOLNIENIA Z PODATKÓW OD NIERUCHOMOŚCI (brak wniosków od firm).

Od 2009 roku radni i prezydent nie podnoszą stawek podatków od nieruchomości, wówczas u osób prawnych pozostaje do dyspozycji kwota:

2009 – 6 333 408,08 zł

2010 –  8 365 855,01 zł

2011 –   9 598 830,46 zł

2012 –  11 550 884,73 zł

Razem:  35 848 978,28 zł

(obliczenia Urzędu Miasta)

W tym czasie prezydent miasta Andrzej Szlęzak podjął decyzję o umorzeniu podatku od nieruchomości (krytykowany przez PiS) w formie pomocy de mini mis wraz z odsetkami:

2009 – na kwotę 972 141,00 zł

2010 – na kwotę 685 268,00 zł

2011 – na kwotę 1 294 670,00 zł

2012 – na kwotę 544 854,00 zł

Razem:  3 496 933,00 zł

(obliczenia Urzędu Miasta)

Ponadto w 2009 roku w wyniku restrukturyzacji prezydent Szlęzak, umorzył podatek od nieruchomości 2 podmiotom o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy w kwocie: 2 461 196,00 zł.

Jak informuję Urząd Miasta, do budżetu miasta w latach 2009 – 2012 nie wpłynęła kwota 41 807 107,28 zł co w porównaniu do przypisu netto podatku za 2012 rok w wysokości 35 678 943,32 zł stanowi 117,18% i oznacza rezygnację z 14 miesięcznych wpływów z tego tytułu.

Obecnie tworzenie tak zwanych „nowych miejsc pracy” polega na następującym precedensie: Mamy firmę, która zatrudnia dużą ilość pracowników. Ich umowa kończy się z pracodawcą. I zatrudnia ponownie te same osoby. I z tego tytułu otrzymuję ulgę od nieruchomości, że zatrudnia osoby. Czy to są nowe miejsca pracy ?    Nie można do tego pozwalać, aby firma która zatrudnia pracowników, zwalnia ich i z powrotem ich zatrudnia, to działania nie uczciwe, to nie nazywa się tworzenie nowych miejsc pracy. Gmina Stalowa Wola, obecnie szykuje się do kolejnych etapów uzbrajania terenów w infrastrukturę tj. drogi, kanalizacja ten projekt to prawie 30 mln złotych. Są przedsiębiorcy, którzy nie płacili podatków i korzystali jeszcze dodatkowo z infrastruktury jaką przygotowało miasto za potężne miliony złotych i im jeszcze mamy umarzać podatki ? a to wszystko za podatki mieszkańców. Czym kierowali się Ci którzy przedłożyli projekty uchwał na obrady Sesji Rady Miasta? Nie tym aby pomóc czy wspierać mieszkańców czy przedsiębiorców. Kierowali się propagandą, „My Prawo i Sprawiedliwość  dbamy i martwimy się o mieszkańców”, to oszustwo i kłamstwo z ich strony. Miasto od wielu lat ma już taką uchwałę i Prezydent korzystał z niej. Radni Weber i Nadbereżny dwaj pieniacze, którzy nie doświadczyli nigdy i nie doświadczą (nie życzę im tego) jak to jest być bezrobotnym, żerują na ludzkim nieszczęściu opowiadając, że 4 tyś. osób dzięki tym uchwałą, które nie przyjęła Rada, mogło zdobyć pracę. Od 2008 roku już istniała taka uchwała i nie było wniosków od przedsiębiorców aby zwolnić od podatków. Często na komisjach radni z PiS mówili, aby podnieść podatki przedsiębiorcą, dziś ci sami co głosowali za swoimi skopiowanymi uchwałami z innych miast, zwalniających przedsiębiorców z podatku od nieruchomości często krzyczeli aby podnieść podatki przedsiębiorcą. Tak to radni koalicji PiS – Forum Mieszkańców chcą podnieść podatki przedsiębiorcą. „Aby nie było tak, że nagle wielkie zdziwienie, że podatki wzrosną”. Przede wszystkim musimy chronić już istniejące miejsca pracy. Dlaczego też nie mamy właśnie tym pomagać co już zatrudniają i wspierać ich. Powinniśmy wspierać w tym momencie te firmy które już istnieją i które mają problemy, alby nie upadły. Dlaczego firma, która płaci od lat podatki w Stalowej Woli, ma nie być uprzywilejowana od tej firmy, czasami z zagranicznym kapitałem, gdzie podatki będą wypływać z Polski ? Uchwała ściągnięta z innych gmin, dwóch radnych PiS Webera i Nadbereżnego jest bardzo nie precyzyjna i zawiera wiele nieścisłości a nawet błędów. Uchwały nie podpisała nawet prawnik Urzędu Miasta. – Po pierwsze, dotyczy tylko tych, którzy mieliby tworzyć miejsca pracy ( o tym tworzeniu pisałem wyżej, to czasami a nawet często fikcyjne tworzenie miejsc pracy, wcześniej istniejących i później likwidowanych) – Po drugie, uchwały nie odnoszą się do tych firm, które już istnieją, które płacą podatki i mają problemy w swojej działalności aby utrzymać te miejsca pracy które już są. – I po trzecie zatrudnienie oczywiście po tych uchwałach zwiększy się, ale w Urzędzie Miasta, gdyż do realizacji tych uchwał będzie potrzebny sztab ludzi.

I co zostaje z tych uchwał tylko propaganda. Z czego powstaje bezrobocie ? z tego, że już istniejące firmy nie mogą sobie poradzić w bieżącej działalności. Dlatego zwalniają pracowników i tym firmą trzeba pomóc aby przetrwały te trudne i ciężkie czasy, aby nie zwalniały i aby nie tworzyło się bezrobocie jeszcze większe.  Jakie są przywileje zakładania firm w naszej gminie ? Miasto może udzielić pożyczki do 200 tyś zł. Miasto również poręcza kredyty. Miasto mieści się w strefie ekonomicznej, w której również są ulgi podatkowe dla firm. Gdzie firmy korzystają z ustawowego zwolnienia z podatków od nieruchomości. Od wielu lat nie podwyższa miasto podatków dla firm, co jest kosztem mieszkańca, ponieważ miasto ma mniejsze wpływy na infrastrukturę, a którą budujemy z podatków.

Mam wrażenie, że po tylu latach, odkąd mamy w kryzys gospodarczy, PiS dopiero po 5 latach obudził się. A przecież w powiecie rządził PiS, w radzie miasta rządził PiS i gdzie oni byli ? czemu wówczas nie myśleli o tym ?

Bądź widoczny!
Budżet Obywatelski