Radny Rady Miejskiej w Stalowej Woli kadencji 2006–2010, 2010–2014
Ekonomista, fotograf, komentator samorządowy

W dniu 14 grudnia Rada Miasta podejmie uchwałę dotyczącą przedłużenia dzierżawy terenu dla Automobilklubu w Stalowej Woli. Razem z Automobilklubem staramy się o dofinansowanie do Miasteczka Ruchu Drogowego, jakie było by utworzone na terenie podejmowanej uchwały. Obecnie działka jest niewykorzystana dlatego razem z Prezesem Automobilklubu Zbigniewem Biesiem wnioskowałem o przekazanie funduszy z budżetu miasta na utworzenie Miasteczka Ruchu Drogowego. Pismem z dnia 17 września 2012 roku Automobilklub Stalowa Wola wystąpił o wyrażenie zgody na przedłużenie użyczenia terenu zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 92/112 o pow. 2100 m² przy ulicy Podleśnej w Stalowej Woli będącej własnością Gminy Stalowa Wola na utworzenie ogólnodostępnego Miasteczka Ruchu Drogowego, w którym będą organizowane zajęcia z dziećmi i młodzieżą w zakresie przepisów ruchu drogowego, egzaminy na kartę rowerową i motorowerową, a w  ramach organizowanego corocznie przez Automobilklub Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Turnieju Motoryzacyjnego – ćwiczenia sprawnościowe dla uczestników rozgrywek. W swoim wniosku po konsultacji z Automobilklubem uzasadniłem wniosek następująco: Wniosek: Dofinansowanie dla Automobilu Klubu Stalowa Wola w budowie Miasteczka Ruchu Drogowego w Stalowej Woli jako miejsce nauki jazdy i bezpieczeństwa ruchu drogowego dla uczniów szkół i dorosłych. Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego z sygnalizacją świetlną i znakami drogowymi planowana jest na działce dzierżawionej od miasta przez Automobilklub Stalowa Wola (działka nr 92/112). Uzasadnienie wniosku: Miasteczka Ruchu Drogowego służą do właściwego przygotowania dzieci i młodzieży do bezpiecznego korzystania z dróg jako pieszy czy rowerzysta. Młodsze dzieci ze stalowowolskich przedszkoli mogłyby w miasteczku ruchu drogowego bezpiecznie uczyć się poruszać po drogach w charakterze pieszych np. w nauce prawidłowego przekraczania jezdni. Rodzice mogli by przyprowadzać i przyjeżdżać na rowerze z dziećmi i uczyć prawidłowej jazdy, to też miejsce spędzania wspólnego czasu z dziećmi. Byłoby to również miejsce praktyki w kursach na kartę rowerową i następnie egzaminów i miejsce szkoleń młodzieży przez Policję, ale także miejsce imprez edukacyjnych związane z bezpieczeństwem rowerzysty w ruchu drogowym. Taki akcje organizowane przeze mnie jak BEZPIECZNE WAKACJE Z ROWEREM czy BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY będą miały w przyszłości świetne miejsce do organizowania takich imprez dla dzieci i młodzieży.

mdr1 mdr2

mdr3

Bądź widoczny!
Budżet Obywatelski