Radny Rady Miejskiej w Stalowej Woli kadencji 2006–2010, 2010–2014

PRZYTUŁA Dariusz

Ekonomista, fotograf, komentator samorządowy

Bieżące wydarzenia

Wiceprzewodniczący Rady Miasta – Dariusz Przytuła  uczestniczył w zbiórce datków na rzecz renowacji nagrobka powstańca styczniowego ks. Jana Leszczyńskiego. Kwestę zorganizowało Stowarzyszenie „Przywróćmy Pamięć”,  którego założycielem jest Witold Adamski. Kwesta na Cmentarzu Parafialnym w Rozwadowie trwała dwa dni – 31 października i 1 listopada. W pierwszym dniu zbiórkę prowadzili harcerze z organizatorem akcji i zebrano 902 zł, w drugim dniu do akcji zostali zaproszeni samorządowcy w tym Dariusz Przytuła, razem zebrano 2341 zł i 2 dolary,… Czytaj dalej

Wnioskiem z dnia  29.05.2012 r.  Społem PSS Stalowa Wola  wystąpiła o zamianę nieruchomości zabudowanej  – działki 329/1 obręb 2 –Rozwadów o pow. 0,0838 ha  , będącej własnością Gminy w użytkowaniu wieczystym Społem PSS  na działkę nr 773/4 o pow. 0,1261 obręb 3 będącą własnością Gminy Stalowa Wola .

Działka będąca  w  użytkowaniu  wieczystym  Społem  PSS  położona jest w Rynku w Rozwadowie  i zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla… Czytaj dalej

Na sesji 29 października w poczet nazw ulic Stalowej Woli uchwalono nową ulicę Centralnego Okręgu Przemysłowego. Ulica  położona jest na terenie miasta Stalowej Woli w obrębie działek   ewidencyjnych nr: 26/4, 26/53, 167/8, 168/4, 102/445, 102/446, 102/448, 102/450, 102/469. Ulica zaliczona jest do kategorii dróg gminnych. Nazwę zatwierdził Zespół do Spraw Nazewnictwa Ulic powołany przez Prezydenta za zgodą Rady w którym zasiada Wiceprzewodniczący Rady, Dariusz Przytuła.

Bądź widoczny!

Budżet Obywatelski