Radny Rady Miejskiej w Stalowej Woli kadencji 2006–2010, 2010–2014
Ekonomista, fotograf, komentator samorządowy

Na rok 2015 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zaplanował na wydanie benzyny i oleju napędowego kwotę ponad 382 tys. zł. i chyba tego ściśle się trzyma. Minęło pół roku i na ten cel Marszałek Władysław Ortyl (PiS) wydał kwotę 159 574,51 zł, ale to nie wszystko.

Ostatnio wyszły fakty luksusowego życia Piotra Dudy – przewodniczącego NSZZ Solidarność, tanie wakacje w apartamentach, ręczniczki dla pieska czy drogie trunki. Władza ma się dobrze, narzeka, że żyje się źle, ale nie jej. Nic dziwnego, że Władysław Ortyl zrezygnował ze startu w wyborach do parlamentu, zapewne dostałby się z pierwszego miejsca, które teraz zajęła Józefa Hrynkiewicz – obecna poseł, która z Podkarpaciem związana jest tyle co z Chinami, czyli niczym. Wracając do Władysława Ortyla, to po co ma tracić tak luksusowe życie jak ma dotychczas. Służbowy samochód odbiera Marszałka z domu do pracy i odwozi, może też Marszałek Władysław Ortyl korzystać ze służbowego mieszkania i przy tym wysoka pensja większa od poselskiej. Życie barona – PiS na Podkarpaciu wystarczy Ortylowi, nie potrzebne są mu dojazdy do Warszawy.

Urząd marszałkowski to jeden z największych zakładów pracy w Rzeszowie i jest jedną z najbardziej rozrośniętych instytucji administracji publicznej w regionie. PiS obiecywało uszczuplenie administracji publicznej w Urzędzie Marszałkowskim. Obecnie pracuje w nim ponad 900 osób, które zarabiają średnio co miesiąc 4200 zł brutto. Asystenci zarabiają średnio 3,2 tys. zł Zarząd województwa podkarpackiego, oprócz sześciorga doradców, ma do dyspozycji sześć sekretarek, sekretarza, który także ma sekretarkę, dyrektora kancelarii zarządu – i tutaj jest sekretarka – sześcioosobowe biuro prasowe, oddział współpracy z samorządami i organizacjami, oddział współpracy międzynarodowej i biuro koordynacyjne zarządu. Na czele trzech ostatnich wymienionych oddziałów stoją kierownicy”1.

Władysław Ortyl (PiS) - Marszałek Województwa. Zdjęcie: http://www.podkarpackie.pl/index.php/zarzad-wojewodztwa/marszalek

Władysław Ortyl (PiS) – Marszałek Województwa. Zdjęcie: www.podkarpackie.pl

 Zatrudnili swoich

„Sejmikowa opozycja nie ma wątpliwości, że zarząd na stanowiska asystentów zatrudnił swoich ludzi. Jako przykład radny podaje Jolantę Kozłowską.

– To jest doradca marszałka do spraw międzynarodowych. Ta pani była konsulem w Kolonii, została zwolniona dyscyplinarnie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. To chyba o czymś świadczy. Podobnie jest z panią Krystyną Kasprzyk. Była dyrektorem krośnieńskiego domu kultury, zwolniono ją za brak kompetencji, potem została dyrektorem Jasielskiego Domu Kultury, też ją zwolnili. A teraz doradza wicemarszałek Marii Kurowskiej, która jest przecież z Jasła – wylicza”2.

Władze i urzędnicy lubią podróże.

Z informacji jakie otrzymaliśmy Władza Marszałkowska z PiS lubi podróżować jak wspomnieliśmy wyżej na wydatki paliwowe wydano 159 574,51 zł, same delegacje krajowe i zagraniczne wyniosły prawie pół miliona złotych. (495 070,28 zł) w tym:

Wyjazdy Marszałka i wicemarszałków to kwota 46 549,42 zł

Wyjazdy Członków Zarządu to kwota 2 174,13 zł

Wyjazdy Radnych Sejmiku to kwota 49 238,27 zł

Natomiast pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie wyjeździli w ciągu pół roku na kwotę: UWAGA ! >>> 332 028,55 zł3

Samochód służbowy Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie

Samochód służbowy Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie

1. Artykuł z dnia 3 marca 2015 r. http://www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20150303/REGION00/150309903

2. Artykuł z dnia 3 marca 2015 r. http://www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20150303/REGION00/150309903

3. Informacje przekazane przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie

 

Bądź widoczny!
Budżet Obywatelski