Radny Rady Miejskiej w Stalowej Woli kadencji 2006–2010, 2010–2014
Ekonomista, fotograf, komentator samorządowy

Przypomnę słowa napisane w broszurach wyborczych i listach, które pan Nadbereżny kierował do mieszkańców w 2014 roku: „Mam wieki i ambitny plan powstrzymania odpływu mieszkańców naszego miasta, a jednocześnie ofertę dla osób, które myślą o powrocie z emigracji”.

Ostrzegałem Nadbereżnego, że taka polityka i rządzenie doprowadzi do spadku liczby mieszkańców. Stalowa Wola liczy obecnie 58 tys. mieszkańców, od czterech lat nasze miasto opuszczają młodzi, będziemy niedługo wybierać burmistrza, nie prezydenta.

Liczba mieszkańców – stałe zameldowanie:

2014 – 61 603 (stan na 31 grudnia)

2015 – 60 844 (stan na 31 grudnia)

2016 – 60 165 (stan na 30 listopada)

2017 – 59 635 (stan na 31 sierpnia)

2018 – 58 956 (stan na 31 lipiec)

Największą porażką jest brak dużego inwestora, który zagwarantowałby ciekawe i wysokopłatne miejsca pracy. To praca, a nie „socjal”, jest istotną wartością gwarantującą stabilność rodzinie i dla miasta. Dla Nadbereżnego i radnych PiS najważniejsze są imprezy i wydawanie pieniędzy na rzeczy, które nie przynoszą dochodu miastu ani nie przynoszą wzrostu liczby mieszkańców.

Autor: Dariusz Przytuła

Liczba mieszkańców Stalowej Woli na stałe zameldowanych w latach rządu Lucjusza Nadbereżnego i radnych PiS

Liczba mieszkańców Stalowej Woli na stałe zameldowanych w latach rządu Lucjusza Nadbereżnego i radnych PiS

Bądź widoczny!
Budżet Obywatelski