Radny Rady Miejskiej w Stalowej Woli kadencji 2006–2010, 2010–2014
Ekonomista, fotograf, komentator samorządowy

W dniu 9 listopada wystosowałem pismo do prezydenta miasta o wystawienie Księgi Niepodległości, w której mogliby wpisywać się mieszkańcy miasta. W Księdze można byłoby oprócz swojego podpisu zapisać kilka sów swojej refleksji. Księga wystawiona może być na holu biblioteki międzyuczelnianej w Stalowej Woli.

W odpowiedzi na pismo otrzymałem następującą odpowiedź: Szanowny Panie, w imieniu Prezydenta Miasta Stalowej Woli Pana Lucjusza Nadbereżnego pragnę poinformować, iż temat wystawienia księgi pamiątkowej z okazji Setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę został przekazany do realizacji Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli – Pani Ewie Biały. W związku z powyższym, po wszelkie szczegóły dotyczące Księgi proszę o kontakt z Panią Dyrektor.

Niestety nie podpisano się pod meilem.

Mam nadzieję, że Księga, która może być historią mieszkańców będzie wystawiona.

Polska Niepodległa

Polska Niepodległa

Bądź widoczny!
Budżet Obywatelski