Radny Rady Miejskiej w Stalowej Woli kadencji 2006–2010, 2010–2014
Ekonomista, fotograf, komentator samorządowy

W lutym już mam zaplanowane kolejne akcje społeczne związane z bezpieczeństwem. Tym razem będę prowadził zajęcia w Gorzycach dla 95 uczniów klas 1 – 6 oraz dla uczniów na feriach zimowych ze Stalowej Woli klas 1 – 6.

Tematyką zajęć będzie bezpieczeństwo w internecie, zagrożenia jakie możemy napotkać korzystając z sieci internet, a także o przestępczości internetowej, hejt w sieci, jak poruszać się po portalach społecznościowych. Młodzież w Gorzycach dodatkowo będzie uczestniczyć w grach i zabawach dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego, jazdy rowerem. Dla aktywnych oczywiście przygotowałem nagrody.

Dyplom, który otrzymają słuchacze lekcji edukacyjnej przeprowadzonej przez Dariusza Przytułę

Dyplom, który otrzymają słuchacze lekcji edukacyjnej przeprowadzonej przez Dariusza Przytułę

Bądź widoczny!
Budżet Obywatelski