Radny Rady Miejskiej w Stalowej Woli kadencji 2006–2010, 2010–2014
Ekonomista, fotograf, komentator samorządowy

Pracę w Radzie, uważałem jako służbę mieszkańcom. Gdy byłem radnym i wiceprzewodniczący rady, ta praca była moim drugim domem, nic po za nią nie widziałem. Długie godziny pracy w komisjach bezpieczeństwa i porządku publicznego, komisji opieki społecznej i zdrowia, a także komisji budżetowej do tego częste dyżury w urzędzie miasta jako przewodniczący Rady, spotkania w instytucjach miasta, prowadzenie zajęć z bezpieczeństwa i spotkania z mieszkańcami.

Jak było trzeba pomóc umierającemu dziecku zgłosiłem radnym, aby przekazali swoją jedną dietę na drogi lek. Nikt tego nie zrobił oprócz mnie. Przykro mi było, jak Ci, którzy mówili na sesjach czy komisjach o cierpieniu, zwłaszcza z partii „Dobrej zmiany”, odwrócili się i tak jakby nie słyszeli mojego apelu.

Wiele pieniędzy z diety przeznaczałem na akcje społeczne dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wraz z Policją czy z Automobilklubem prowadziłem takie zajęcia w szkołach i przedszkolach rozdając odblaski. Dlatego uważam, że praca radnego powinna być w dużej mierze społeczna, dlatego po wyborze przez mieszkańców na radnego przekazywać ją będę na cele społeczne i akcje takie jak bezpieczeństwo, seniorzy, konkursy tematyczne dla mieszkańców, wydawanie książek mieszkańców, pomoc niepełnosprawnym, pomoc w akcjach społecznych – żywnościowych.

O wszystkim będę informować na swoje stronie www i będę się rozliczać z każdej diety. Nie idę „do koryta”, jak to określają zwolennicy „Misiewiczów” i zwolennicy „Dobrej zmiany – PiS”. Sami od siebie nic nie dali, chwalą się pieniędzy z budżetu miasta, a przecież to nie ich pieniądze.

Udowodnię, że można pracować dla miasta bez diety radnego. Decyzję pozostawiam mieszkańcom.

Jakie konkursy będą finansowane z diety radnego?

– Konkurs fotograficzny „Stalowa Wola – okiem aparatu”, wybrane zdjęcia konkursowe autorów będą wydane w formie książki – albumu i nagrodzone najładniejsze zdjęcia.

– Konkursy dla właścicieli czworonogów – nagrodami będą karmy i smakołyki dla zwierzątka i gadżety.

– Konkurs kulinarny „Stalowowolska Regionalna kuchnia” – wydana zostanie książka kucharska z przepisami regionalnymi mieszkańców.

I wiele innych ciekawych inicjatyw zgłaszanych przez mieszkańców.

To mogę obiecać, bo to co dostanę, chcę oddać w postaci ciekawych inicjatyw, pomysłów nie tylko swoich, ale i mieszkańców.

Bądź widoczny!
Budżet Obywatelski